Larus OnCall

De uitdaging: wachtdiensten

De planning, het beheer en de opvolging van wachtdiensten is voor elke zorginstelling een uitdaging. Het volstaat niet eenmalig een wachtplanning op te stellen. Teamleden wisselen vaak van wacht en onvoorziene omstandigheden zoals ziekte maken wachtwissels een niet te vermijden realiteit.

 

Het antwoord: Larus OnCall

Larus OnCall biedt het antwoord op deze uitdaging. Deze oplossing voorziet de noodzakelijke elementen om een efficiënt beheer van wachten te faciliteren:

  • Creatie van wachtschema’s met cascade van verantwoordelijkheden
  • Controle op volledigheid van toewijzing van teamleden aan de wacht
  • Controle op overlappende wachtverantwoordelijkheden
  • Wachtoverzicht voor gebruikers integreerbaar in een intranet
  • Eenvoudige registratie van wachtwissels
  • Registratie van effectieve wachtinterventies

Larus OnCall is ontwikkeld in samenwerking met AZ Alma, de garantie voor een oplossing die rekening houdt met de realiteit van de werkvloer.

Artsendossier verplicht

In 2014 publiceerde de overheid een wijziging op het KB houdende uitvoering van de wet op de ziekenhuizen. In art.2 van deze wijziging wordt uitdrukkelijk de inrichting van een persoonlijk dossier voor elke ziekenhuisgeneesheer opgelegd.