Larus OR

Uw OK is belangrijk

Het operatiekwartier vervult een sleutelrol in elk ziekenhuis; het is een hoogtechnologische omgeving waar chirurgen en verpleegkundigen elke dag het uiterste van zichzelf geven voor de patiënt. Voor het beheer vertegenwoordigt het operatiekwartier een zware kost en een belangrijke investering in middelen en personeel.

Daarom is het van het allerhoogste belang deze afdeling zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten en de processen rond het operatiekwartier te optimaliseren om kwaliteit en rendement te verhogen.

 

Larus OR helpt

Larus OR is een oplossing voor het logistiek-administratieve beheer van een operatiekwartier. Larus OR bestrijkt het volledige proces van de planning van een ingreep tot het vertrek van de patiënt naar de afdeling. Larus OR bestaat uit verschillende modules:

 

  • Planning: snelle registratie van voorziene ingrepen door middel van voor- gedefinieerde ingreepsjablonen
  • Tijdregistratie: registratie van sleutelmomenten voor, tijdens en na de ingreep met HL7 integratie
  • Afdelingsopvolging: real-time statusopvolging van de operatie op de verpleegafdeling
  • Medicatieverbruik: eenvoudige registratie van toegediende medicatie
  • Materiaalverbruik: eenvoudige registratie van gebruikte toestellen en verbruikte materialen
  • CSA-integratie: bidirectionele integratie met CSA-pakketten voor zorgvuldige planning en opvolging van instrumentarium
  • Rapportering: De werking wordt verder ondersteund door de beschikbaarheid van diverse rapporten en de optie van een business intelligence module. Communicatie met andere pakketten in uw ziekenhuis wordt verzekerd via HL7-koppelingen

 

Larus OR wordt op projectbasis met modules uitgebreid om naadloos in uw bestaande omgeving te integreren zonder een extra last voor uw ICT-beheer te veroorzaken.

Artsendossier verplicht

In 2014 publiceerde de overheid een wijziging op het KB houdende uitvoering van de wet op de ziekenhuizen. In art.2 van deze wijziging wordt uitdrukkelijk de inrichting van een persoonlijk dossier voor elke ziekenhuisgeneesheer opgelegd.