Larus PRM

Het artsendossier

Het is belangrijk voor het ziekenhuis om voor elk van zijn artsen een dossier bij te houden, net zoals het dat voor zijn personeelsleden doet. Door de bijzondere relatie van een ziekenhuis met zijn artsen, die typisch niet in loondienst werken, is dat dossier net iets complexer dan het personeelsdossier. Bovendien mag het ook sociaalrechterlijk niet op dezelfde manier verwerkt worden en liggen de aandachtspunten net iets anders.

 

Beheers uw dossiers

Larus Physician Resource Management (PRM) schiet u te hulp: exclusief ontworpen voor het beheer van artsendossiers, biedt het alle mogelijkheden om informatie rond artsen te beheren. Enkele sleutelkenmerken:

  • een dynamisch datamodel waarbij u zelf de eigenschappen van het dossier definieert
  • ondersteunt gangbare datatypes, inclusief beelden en documenten
  • beveiligde integratie met file server voor de opslag van bestanden
  • automatische creatie van kieslijsten en kiezerslijsten voor de verkiezingen van de medische raad

 

Larus PRM is ontwikkeld in samenwerking met medewerkers en artsen van AZ Alma, de garantie voor een oplossing die rekening houdt met de realiteit van de werkvloer.

Artsendossier verplicht

In 2014 publiceerde de overheid een wijziging op het KB houdende uitvoering van de wet op de ziekenhuizen. In art.2 van deze wijziging wordt uitdrukkelijk de inrichting van een persoonlijk dossier voor elke ziekenhuisgeneesheer opgelegd.